Login Password
Register Forgot Password  

O reţea de arii protejate pentru Carpaţi

             

Începând cu anul 2006, protecţia naturii în Carpaţi este susţinută de o nouă organizaţie internaţională – Reţeaua Ariilor Protejate din Carpaţi (CNPA). Pentru o strânsă cooperare între cele 7 ţări Carpatice, CNPA va coordona proiecte comune pentru a facilita schimburi între arii protejate din Carpaţi, va promova activităţi de conştientizare asupra ecosistemelor fragile ale întregului lanţ muntos şi va contribui cu măsuri concrete, cum ar fi o reţea ecologică, dând mai multe şanse de supravieţuire speciilor ameninţate. O atenţie deosebită este acordată cooperării cu vecinii din Munții Alpi.

CNPA – circumstanțe şi istoric

Carpaţii acoperă o suprafaţă de cca. 200.000 km² cu o populaţie de aprox. 17 mil. locuitori în 7 ţări, cu acelaşi număr de limbi. Diferite categorii de arii naturale protejate acoperă o suprafaţă de cca. 36.000 km². Acestea reprezintă aprox. 18% din suprafaţa Convenţiei Carpatice – un tratat internaţional pentru protecţia şi dezvoltarea durabilă a întregului masiv.

Ariile protejate din reţea sunt reprezentate de:

  • 36 parcuri naţionale
  • 51 parcuri naturale sau arii de protejare a peisajului
  • 19 rezervaţii ale biosferei şi
  • aproximativ 200 alte arii protejate mai mici.

Nivelul de protecţie a acestor diferite categorii este foarte variat şi include multe arii protejate restrictive, precum şi arii cu o strategie de dezvoltare rurală. Aceste diferite politici în protecţia naturii ca şi diferitele culturi fac Carpaţii o zonă eterogenă, chiar dacă întregul lanţ este situat în aceeaşi regiune biogeografică, cu diversitate naturală şi ecologică similară. Acesta adăposteşte de exemplu una din cele mai importante populaţii de carnivore mari, precum şi una din cele mai întinse regiuni forestiere din Europa.

Din anul 1990 numărul ariilor protejate este într-o continuă creştere. De exemplu, în anul 2003 erau înregistrate 29 de parcuri naţionale, în timp ce în anul 2007 sunt 36.

Stabilirea Reţelei de Arii Protejate din Carpaţi a fost sprijinită în mod oficial de Reţeaua Alpină de Arii Protejate (ALPARC), de către Germania şi Principatul de Monaco încă din anul 2003, iar acţiuni comune au început din anul 1999. După câţiva ani de negocieri între ţările Carpatice despre modalităţile Reţelei de Arii Protejate din Carpaţi, la conferinţa de la Kiev a părţilor Convenţiei Carpatice din anul 2006 a fost creată oficial Reţeaua de Arii Protejate din Carpaţi, ca o contribuţie concretă la implementarea Convenţiei în problemele protecţiei naturii. O unitate de coordonare trebuie să gestioneze proiectele între ariile protejate din întregul lanţ montan.

CNPA – contribuţie la implementarea Convenţiei Carpatice

Protecţia naturii şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor sunt principalele obiective ale Reţelei de Arii Protejate din Carpaţi. Cooperarea activă între ariile protejate din Carpaţi, precum şi cooperarea între ariile protejate din Carpaţi şi cele din alte lanţuri muntoase este fundamentală pentru această misiune.

Reţeaua Ariilor Protejate din Carpaţi, ca instrument pentru implementarea Convenţiei Carpatice, va reprezenta interesele şi nevoile ariilor protejate din Carpaţi în fața organizaţiilor şi autorităţilor naţionale şi internaţionale. Prin implementarea deciziilor şi recomandărilor diferitelor foruri ale Convenţiei Carpatice, precum şi alte programe sau directive de importanţă internaţională (Directiva Habitate, Directiva Păsări, Reţeaua Natura 2000, Directiva Cadru Ape) şi prin întărirea modului de viaţă durabil, Reţeaua va contribui în mod direct la protecţia naturii şi utilizarea durabilă a resurselor naturale şi culturale ale Carpaţilor.

CNPA – schimb tematic, reţea ecologică şi creşterea gradului de conştientizare

Principala funcţie a Reţelei este cooperarea, de ex: sprijinirea diferitelor activităţi şi schimburi între managerii de arii protejate, capacitatea de implementare a managementului, controlul eficient şi implementarea noilor abordări ale politicilor de protecţie. Principalele trei domenii ale cooperării vor fi:

  • realizarea reţelei tematice – organizarea de evenimente pe diferite teme de management, stabilirea instrumentelor pentru cooperare internaţională, pregătirea şi coordonarea proiectelor speciale, realizarea unor schimburi de experienţă cu personalul ariilor protejate.
  • crearea unei reţele ecologice – stabilirea unei rețele ecologice prin întregul lanţ muntos, îmbunătăţind posibilităţile de migrare a speciilor şi de protecţie a habitatelor naturale.
  • cooperare şi sprijin pentru activităţi de creştere a gradului de conştientizare – activităţi informative şi educative despre protecţia naturii.

Unitatea de implementare a Reţelei Ariilor Protejate din Carpaţi trebuie să coordoneze activităţi legate de acest domeniu şi să pregătească rapoarte şi recomandări care să fie propuse la Conferinţa Părţilor Convenţiei Carpatice şi tuturor organismelor acestei– în special grupului de lucru pentru biodiversitate.

CNPA – lucru pe probleme concrete

Natura nu cunoaşte graniţe administrative şi cum politicile de mediu diferă foarte mult de la o ţară la alta, o coordonare a activităţilor de protecţie a naturii în cadrul unei regiuni biogeografice este utilă. Diferite subiecte au fost deja identificate pentru o strânsă cooperare între arii protejate din Carpaţi, cum ar fi monitorizarea carnivorelor mari, managementul pădurilor, dezvoltarea unui turism durabil şi protecţia habitatelor...

Carpaţii prezintă o bogată biodiversitate dar secole de activităţi umane au dus la fragmentări semnificative ale habitatelor naturale. Migrarea speciilor de floră și faună, fundamentală pentru conservarea lor, este amenințată. Pentru a asigura această migrare în viitor, crearea unui culoar ecologic este necesară. Acesta uneşte arii protejate şi alte situri cu înaltă valoare ecologică pentru a dezvolta o protecţie dinamica a naturii.

În condiţiile schimbărilor climatice, ariile protejate au posibilitatea să analizeze impactul lor asupra habitatelor naturale şi speciilor. De aceea, activităţi de monitorizare specială vor fi planificate în cadrul ariilor protejate pentru a cunoaşte mai multe despre această ameninţare.

CNPA – mâine

Noi provocări într-o lume plină de schimbări – acesta poate fi sloganul Reţelei de Arii Protejate din Carpaţi. Ariile protejate pot juca un rol principal în protecţia naturii Trans-Carpatice şi cooperarea Europeană în politicile durabile de mediu. Cooperarea între CNPA şi omologul său alpin (ALPARC) este o mare şansă pentru această viziune. Bazată pe Convenţia Carpatică, Reţeaua Ariilor Protejate din Carpaţi este deja astăzi cea mai mare organizaţie internaţională pentru cooperare între ariile protejate din Carpaţi şi va coopera strâns cu alţi factori importanţi din domeniul protecţiei naturii şi dezvoltării durabile la nivel local, regional, naţional şi internaţional.