Login Password
Register Forgot Password  

Мрежа заштићених подручја Карпата

             

Од 2006.год., нова међународна организација – Карпатска мрежа заштићених подручја (CNPA) – ради на очувању националних ресурса у Карпатима. CNPA ће координисати заједничке пројекте за: побољшање сарадње између седам земаља Карпата; олакшавати размене између карпатских заштићених подручја; подићи свест о осетљивим екосистемима на масиву и радити на остварењу практичних мера, као што су стварање еколошке мреже да би се осигурао опстанак угрожених врста. Јак нагласак је стављен на сарадњу с нашим алпским суседима.

CNPA – наслеђе и историја

Карпати покривају подручје од око 200,000 km2 и имају око 17 милиона становника у седам земаља који говоре седам различитих језика. Различите категорије заштићених подручја се пружају на преко 36 000 km2 и чине око 18% подручја које покрива Кaрпатска конвенција: међународни споразум о очувању и одрживом развоју на целом масиву.

Заштићено подручје у мрежи је састављено од:

  • 36 националних паркова
  • 51 паркова природе и заштићених предела изузених одлика
  • 19 резерви биосфере,
  • и око 200 других заштићених подручја.

Ниво заштите у свакој категорији је веома различит, од јако строго заштићених подручја до подручја која су усмерена већином на рурални развој. Различитост политика очувања и различите културе чине Карпате веома разноликим подручјем иако се цео ланац налази у истом биогеографском региону с упоредивим нивоима природног и еколошког диверзитета. У региону се налази једна од највећих насеобина великих месождера и један од највећих шумских региона у Европи.

Од 1990. год., број заштићених подручја константно расте. На пример, 2003. год је било регистровано 29 националних паркова, а 2007. год је било 36.

Стварање CNPA је добило службену подршку од стране Алпске мреже заштићених подручја (ALPARC), Немачке и Кнежевине Монако од 2003. год, а заједничке активности су почеле 1999. год. Након неколико година преговора између карпатских земаља о томе како да се организује мрежа заштићених подручја на Карпатима, Кијевском конференцијом уговорних страна Карпатске конвенције је службено основан CNPA 2006. год као практичан начин примене захтева Конвенције везаних за очување. Координацијска јединица ће бити одговорна за управљање пројектима који се тичу заштићених подручја на масиву.

CNPA – придоношење примени Карпатске конвенције

Очување и одрживи развој у Карпатима су главни приоритети CNPA. Активна сарадња између заштићених подручја Карпата заједно са сарадњом између заштићених подручја Карпата и других планинских ланаца је кључна за овај задатак. CNPA је алат за примену Карпатске конвенције и представља интересе и потребе заштићених подричја Карпата националним и међународним властима и организацијама. Применом одлука и препорука различитих тела Карпатске конвенције и других битних међународних програма или директива (Директива о стаништима, Директива о птицама, Мрежа NATURA 2000, Директива водене мреже, итд.), и радом на промоцији одрживог живљења, CNPA је директно укључена у гарантовање очувања и одрживе употребе природних и културних ресурса Карпата.

CNPA – тематска размена, еколошка мрежа и подизање свести

Главна функција CNPA је пружање мреже која омогућава различите активности и размене међу менаџерима заштићених подручја: развијање вештина кроз дискусије о техникама управљања, како се надзиру ефективност и како се примењују нови приступи политикама очувања. Главна три поља сарадње ће бити:

  • Тематска мрежа – организовање догађања о различитим питањима менаџмента, установљење алата међународне сарадњe, припрема и вођење посебних пројеката и даље, организовање размене кадра између заштићених подручја.
  • Еколошка мрежа – остварење еколошког континуума у оквиру подручја Карпата да би се побољшао потенцијал за миграције врста и очување станишта.
  • Сарадња и подршка за aктивности подизања свести – информације и образовне активности везане за очување.

Координацијска јединица CNPA ће бити одговорнна за координацију активности на тим пољима и направиће извештаје и препоруке који ће бити предати Конференцији странака карпатске конференције и њеним битним телима – посебно радној групи о биодиверзитету.

CNPA – рад на практичним проблемима

Природа не зна за границе и како је политика заштите средине различита од једне земље до друге, веома је корисна координација активности очувања у оквиру биогеографског региона. Бројне теме су већ препознате за ближу сарадњу између заштићених подручја Карпата, укључујући надгледање великих месождера, управљање шумама, развој одрживог туризма и очување станишта.

Карпати имају богат биодиверзитет али векови људског деловања су довели до проширене фрагментације природног станишта. Миграције животиња и биљака, које су дугорочно веома значајне за њихово преживљавање, су угрожене. Треба да се створи еколошки континуум да би те миграције могле да се наставе. То ће повезати заштићена подручја и друга места велике еколошке важности тако да се развије динамичкији облик очувања.

Заштићена подручја такође могу да оцене утицај промене климе на природна станишта и врсте. Биће организован посебан надзор на заштићеним подручјима да би се сазнало више о тој опасности.

CNPA – шта даље?

"Нови изазови у свету који се стално мења" би био одговарајући мото CNPA мреже. Заштићена подручја имају најважнију улогу у очувању на Карпатима и у раду на заснивању одрживе европске политике за заштити природне средине. Тренутна сарадња између CNPA и његовог Алпског двојника ALPARC-а је идеалана начин реализације те визије. С коренима у Карпатској конвенцији, CNPA је већ највећа међународна организација за сарадњу између заштићених подручја Карпата и поправиће сарадњу са свим другим учесницима на пољима очувања и одрживог развоја на локалном, регионалном, националном и међународном нивоу.